Uheldig krav om narkotesting av unge


Foto: TV2

TV2 Nyhetene meldte lørdag at Bergenpolitiet fortviler over Bergen kommunes nøling med å tillate frivillige narkotester av ungdom. Politiet hevder at slike narkotester har reddet barn og unge ut av rusmiljøer.

Den påståtte frivilligheten er også, mildt sagt, problematisk. Når foreldre og politi ivrer etter bruk av slike tester så har ungdommen sjelden noe valg. Dersom narkotestene viser positivt svar skal dette føre til påtale og straff. Hvilket er det motsatte av hjelp!

Det finnes ingen statistikk som viser at politikontroll overfor rusmiddelbruk eller rusmiddelavhengighet er heldig. Tvert i mot.

Videre er det slik at urinprøver kan føre til forverring av rusbildet for mange unge. Det er særlig cannabis (Hasj og marihuana) som er utbredt blant ungdom. Cannabis er oftest påviselig i urinen i flere uker etter inntak. Dette får flere unge til å gå online og kjøpe såkalt syntetisk cannabis. Særlig når de frykter at rusmiddelbruken kan avsløres urinprøver.

Såkalt syntetisk cannabis er oftest billige og dårlige kjemikalier som er blandet sammen for å skape produkter som likner det mest rusgivende virkestoffet i cannabis; THC.

THC finnes altså i cannabis, men i cannabis finnes også rundt 50 psykoaktive midler til, som fungerer som motgift mot bivirkningene som kan oppstå av THC. Som angst, schizofreni og psykose.  Derfor er syntetisk cannabis langt farligere for den psykiske helsen enn ordinær cannabis.

Videre er styrkegraden for syntetisk cannabis sterkt varierende. Ingen har dødd av cannabisbruk noensinne, men antallet som dør av de syntetiske liksomvariantene er økende på verdensbasis. Også i Norge har slik bruk kostet menneskeliv. Det er også rapportert om svært ubehagelige konsekvenser, som panikkanfall og sterke fysiske reaksjoner.

Når man frykter å bli avslørt av urinprøver blir også andre rusgivende stoffer mer attraktive, fordi disse ikke kan påvises i urinen etter uker. Bruk av stoffer som heroin, kokain og amfetamin er upåviselig etter få dager. Og dersom det gjelder en ung person som har opparbeidet høy appetitt på rus, er terskelen for å prøve sterkere stoffer lav når faren for å bli avslørt av cannabisbruk er høy.

Den tvilsomme tilllitstomme kontrollvirksomheten fører med andre ord unge cannabisbrukere til bruk av rusmidler med en langt høyere alvorlighetsgrad.

Et alternativ til at politiet skal kriminalisere ungdom og utsette dem for påtale og straff, det er å styrke helsesøsterfunksjonen på skolene slik at de som får problemer med rusmidler kan søke hjelp. Uten å frykte straff, fordømmelse eller sanksjoner.

Det er utviklet behandlingstilbud i Norge for unge som får problemer med cannabis. Tiltaket heter «Ut av tåka» og virkemidlene som er utarbeidet der gjennom årevis av erfaring, tilsier at politiarbeidet og den ufrivilligheten som det medfører er avleggs.

Der bruker de nå en fremgangsmåte som kalles «motiverende intervju». Grunnen til at denne metoden er vellykket er at de som driver tiltaket ikke moraliserer. Derimot spinner man på de unges egen motivasjon. Ved innledningsvis å spørre dem om hva som er bra med cannabisbruken og hva som ikke er så bra, for deretter å spinne videre på dette.

Det er gjerne noe ved bruken deres som de ikke opplever som bra, siden de kom dit i utgangspunktet. Jeg vil på det sterkeste oppfordre Bergen kommune om å opprettholde sitt nei til det som i realiteten er uheldige tvungne urinprøver av unge mennesker. 

 

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no 

9 kommentarer

Mats

29.12.2014 kl.19:42

Det er veldig inspirerende å følge med på deg Arild! Du har et vannvittig engasjement for en tabubelagt sak. Aftenposten har meldt at du har hatt rusproblemer de to siste årene, du sitter jo midt i abstinense! Allikevel engajserer du deg mot de narkomane sine rettigheter. KUDOS!

Mats

29.12.2014 kl.19:48

Engasjer deg for*

Arild Knutsen

29.12.2014 kl.19:53

Takk for det Mads! Det var verre når jeg deltok i debatt med kraftige abstinenser, under opphold på avrusingsklinikk. Men jeg er mye bedre nå.

Arild Knutsen

29.12.2014 kl.20:02

Mats! :)

Hilde

29.12.2014 kl.20:29

Helt enig med deg Arild! Man må hjelpe,ikke straffe og du får dette frem på en veldig bra måte. Mange er vokst opp i vranglære og alt man hører er at narkotika er farlig og forbudt. Jeg kan ikke huske at jeg har fått høre at alkohol er farlig,bare at man må være 18 år for å få lov til å kjøpe vin og øl og drikke det. At det legges ned behandligssteder er tragisk,det skulle vært bygget flere! Det er også påtide at ALLE begynner å se mennesket bak rusproblemet. Vi er alle sammen like på innsiden og alle er vi like mye verdt,mange som glemmer det.

Du gjør en fantastisk jobb og jeg håper du aldri gir opp :)

Ønsker deg alt godt i det nye året :D

Annette Svae

29.12.2014 kl.21:00

Kommentar til TV2 nyhetene lørdag 27.12.14:

Å bli utsatt for tvangsmidler i så ung alder vil prege den unge for resten av livet. De vil få traumer av hele urinprøve og overvåkingsopplevelsen, som kan komme negativt til uttrykk senere i livet.

Når politiet v/Mørk uttaler at det har gått bedre med 60 unge som har vært gjennom ruskontrakt med urinprøver, kan man lure på hva som gjorde at det gikk bedre. Var det urinprøvene eller var det det faktum at de blir gjenstand for mer oppmerksomhet og oppfølging fra familie og andre hjelpepersoner? Jeg er ganske sikker på at det er det siste.

Kommunen gjør helt rett i å vegre seg med mot å innføre urinprøvekontroller av så unge mennesker. Er det noen som har spurt seg om ikke slike urinprøver overfor mennesker, mennesker som til og med er under den kriminelle lavalder, ikke er menneskerettsstridig?

De milde rusmidlene bør legaliseres og reguleres med aldersgrenser og varedeklarasjoner i statlige pol og de tyngre stoffene bør legaliseres for legemiddelordinering, for på den måten å knekke organisert kriminalitets monopol på markedet og få salget ut av, for eksempel, skolegårdene. Dette vil gjøre det vanskeligere for unge å få fatt i rusmidlene og man vil også være sikret at de rusmidlene, som florerer på markedet, er kvalitetsikret slik at risikoen for dødsfall ved rusmiddelbruk synker.

Hvorfor døde den unge jenten det er snakk om i reportasjen? Var det falsk MDMA? Ekte er ikke dødelig, falsk fra det svarte markedet kan være det. Ingen urinprøve i verden kan forhindre slike farlige stoffer å komme inn på markedet så lenge markedet er svart. Kun legalisert og regulert salg kan det. Det burde bekymret moren mye mer at andre unge kan komme til å dø fordi stoffene nå er tilgjengelig illegalt og det uten kvalitetssikring.

Det er andre måter enn urinprøver man kan anvende for å stanse uønsket rusmiddelbruk blant unge. God oppfølging og mulighet for åpenhet fra ungdommenes side er noen metoder. Det er vel dette man anvender overfor ungdommer som eksperimenterer med alkohol i den alderen? Man burde fått sosialarbeider inn i skolen i tillegg til helsebror slik at man kan fange opp unge med problemer på den måten.

Slik det her legges opp til at de unge skal behandles, med tvang og kriminalisering, stigma i forhold til kamerater som bruker legale rusmidler og kontrolltiltak, vil ikke føre til at ungdommer vil være åpne om seg selv overfor verken foreldre eller andre om de er i gang med å eksperimentere med illegale stoff. Kriminalisering og tvang virker rett og slett avskrekkende overfor åpen og god dialog, før man blir tatt og sannsynligvis også etter at man har blitt tatt. Har man så andre problemer enn rusmiddelbruken så holder man kjeft om dem også.

Tvangstiltakene det her trues med vil altså føre til at ungdommene holder godt kjeft om det meste. Det fører rett og slett til starten på mistillit.

Tillit tar lang til å gjenoppbygges om i det hele tatt!

Elin Thiesen

30.12.2014 kl.04:07

Hvorfor politiet har så stor tillit som de har,kan jeg ikke fatte! Politiet sier ditt,politiet sier datt. Jeg for min del tror over hode ikke på de,har null tillit og har kjent òg kjenner at de,politiet tror(av rent prinsipp,ser det ut til) over hode ikke på en/ei som har vært rusavhengig. I TRE ÅR har jeg følt meg som eneste X narkoman, som faktisk står, og fortsetter å sloss,etter tre ÅR med dritt. Mistet hus,hjem,alle eiendeler, blitt forsøkt drept,fått drapstrusler osv. Men gir meg ikke! Rett SKAL være rett! Og politiet driter i alt hva X narkomane angår. Blir en kanossagang videre,til langt uti 2015.....

Å snakke om urinprøver kan alle. Kontroll vil de ha,men BRYR noen seg??? Mitt svar og erfaring, både egen og veldig mange andre son,er et klart og tydelig NEI. De driter i alle,Bare de selv får Penger, Makt og Muligens en høyere Posisjon. De trår på lik,har blod på sine hender!

Sorry,men har hatt en viss respekt for politiet, men nå ser jeg på de som lyvende, feige,patetiske bygdetullinger.

Alle har vi grenser for hva vi finner oss i,og min er nådd,så innmari og.

Om noe betviler,kan jeg dokumentere alt!

Besta

30.12.2014 kl.13:02

politiet er som soldater i hæren,de har ikke lov å tenke selv,men må følge ordre.

Derfor burde det være enhvers plikt å tenke selv og forsvare seg MOT politiet,slik man forsvarte seg mot nazistene under andre verdenskrig,

Vi er alt for snille og vi lar oss alt for lett kue,i dette landet.

Se til Usa,der har folk fått NOK av disse maktens mørke riddere.

Morten

30.12.2014 kl.15:24

3.3 Perioden 1950?1980: Behandlingsideologien (NOU 2002)

«Opdragelse, ikke straf, er her paa sin plads. Denne erkjennelse har ledet til, at man i nyere tid i de fleste lande har truffet særlige foranstaltninger til tvangsopdragelse som middel til bekjæmpelse af forbryderskheden hos børn. Hos os skjedde dette ved loven om forsømte barn af 6 juni 1896.»

Erfaringene med loven syntes imidlertid i liten grad å ha underbygget dette ? institusjonsanbringelsen syntes snarere å ha virket demoraliserende på de som ble plassert der, og institusjonene var også utsatt for kritikk for snarere å være barnefengsler enn å være en kombinasjon av elementer fra skole og hjem (Dahl, Barnevern og samfunnsvern).

Skriv en ny kommentar

Arild Knutsen

Arild Knutsen

45, Oslo

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk

Kategorier

Arkiv

hits